Velkom­men til værk­tøjs­kassen

Denne side er mest for ansatte på musikskolen. Her kan du læse mere om, hvem du kan henvende dig til om hvad, og i stikordsregistret kan du finde svar på mange af hverdagens praktiske spørgsmål.

 • ADMINISTRATIONEN

  Flemming Hundevad Meng
  Musikskolechef
  Tlf. 7681 5701 
  Spørgsmål vedr.:

  • Musikskolen overordnet set
  • Kontakt til Kulturforvaltning og overordnede lag i kommunen.
  • Kontakt til de politiske niveau.
  • Aftalestof (sm. m. TR).
  • Koordinering af større aktiviteter.
  • Pressepleje og publikationer
  • APV, sikkerhedsspørgsmål og stress (sm m. AMR)

  Michael Brock Pedersen
  Vicemusikskolechef
  Tlf. 7681 5703 
  Spørgsmål vedr.:

  • Økonomi og løn
  • Orkester
  • om kurser og efteruddannelse.
  • Skemalægning (overordnet)

  musik@vejle.dk

  • Sygemeldinger
  • Raskmeldinger
  • ALLE aflysninger

  Anette Hald 
  Sekretær
  Tlf 76815702

  Caja Handberg
  Sekretær
  Tlf 7681 5700

  • Telefonkontakt
  • Reservation af lokaler (undervisning i week-ends og mødelokaler)
  • Ændringer til elevregistret (skemaændringer, adresseændringer etc.)
  • Ændringer til personaleregistret (adresser, e-mail, tlf.nr etc.)
  • Bookning (af lokaler, mødelokaler, koncertsteder)
  • Nøgler og pedelkontakt vedr. Domus.
  • Barsel
 • KOORDINATORER

  Lene Roar Jensen
  (småbørns koordinator) 
  Tlf. 7681 5704 
  Spørgsmål vedr.:

  • koordinator for børnehold, 0-9 årige

  Mia Skovgaard Schøler 
  (lokalkoordinator - Børkop) 
  Spørgsmål vedr. Børkop-afdelingen og i forb. hermed:

  • Lokalefordeling
  • Kontakt til det lokale kulturliv
  • Nøgler til skoler
  • Pedelkontakt
  • Formidling af musikskolens tilbud

  Henrik Lund Sørensen 
  (lokalkoordinator - Egtved) 
  Spørgsmål vedr. Egtved-afdelingen og i forb. hermed:

  • Lokalefordeling
  • Kontakt til det lokale kulturliv
  • Nøgler til skoler
  • Pedelkontakt
  • Formidling af musikskolens tilbud

  Søren Krogsgaard 
  (lokalkoordinator - Give)
  Tlf. 7681 5725 
  Spørgsmål vedr. Give-afdelingen og i forb. hermed:

  • Lokalefordeling
  • Kontakt til det lokale kulturliv
  • Nøgler til skoler
  • Pedelkontakt
  • Formidling af musikskolens tilbud

  Søren Krogh 
  (lokalkoordinator - Jelling)
  Spørgsmål vedr. Jellingafd. og i forb. hermed:

  • Lokalefordeling
  • Kontakt til det lokale kulturliv
  • Nøgler til skoler
  • Pedelkontakt
  • Formidling af musikskolens tilbud
 • Oversigter

  Hvor henvender man sig om hvad oversigt

  Generel oversigt (bestyrelse, udvalg, politikker mv i musikskolen)

 • Pedel

  Troels Halle, ungdomsskolen

  Tlf.: 4034 3715

 • ABC
  • Aflysninger:
   Har du aflysninger, skal du give kontoret i Vejle besked på musik@vejle.dk med årsag til aflysningen af hensyn til korrekt registrering af evt. efterlæsning eller ej. Se også under "fravær", "omlægning af undervisning", "sygemelding" og "efterlæsning".

  • Akut krisehjælp og psykologisk rådgivning
   Vejle Kommune har indgået aftale med SOS International om levering af akut krisehjælp og psykologisk rådgivning. 
   Kontakt dem på tlf. 38 48 92 95.

  • AMR:
   Betyder Arbejdsmiljørepræsentant, nuværende AMR er Thomas Dons Finsrud.
    
   AMG - handlingsplaner findes på Forum i Speed Admin.

  • APV - 2017
    
  • Barns 1. sygedag:
   Hvis du har brug for at afholde barns 1. sygedag skal du give kontoret i Vejle besked på musik@vejle.dk inden kl. 10.00. Giv også besked om hvorvidt du selv aflyser eleverne.

  • Barns 2. sygedag:
   Samme procedure som ovenfor.

  • Bestyrelsen
   Seneste referater kan findes i FORUM i Speed Admin.

  • Brand:
   Se vejledning
 • DEF
  • Databeskyttelse
   Se folder

  • Efterlæsning:
   Tidspunktet for afholdelse af efterlæsninger skal oplyses til kontoret på musik@vejle.dk af hensyn til korrekt opgørelse af tilbagebetalinger til aflyste elever ved sæsonens afslutning.
   Du har også mulighed for selv at placere dine efterlæsninger i Speed Admin: Stå i skemalægning (blyant), tryk på hængelåsen og træk med musen de grønne elever i venstre side ind i skemaet på efterlæsningsdato og tidspunkt.

  • Elevfravær 3 gange i træk:
   Hvis en elev udebliver fra undervisningen uden afbud 3 gange i træk, skal kontoret underrettes.
    
  • Erstatningsferie ved sygdom:
   Retningslinjer
   Se også "sygdom i ferien"

  • Ferie:
   Medarbejderes 5 ugers ferie afvikles i Musikskolen Vejle kommune på følgende måde: 4 uger i juli måned og 1 uge i efterårsferien (uge 42).
   6. ferieuge afholdes efter individuel aftale med ledelsen. Hvis 6. ferieuge ikke afholdes, kan den udbetales. Blanket til udbetaling skal udfyldes og afleveres til kontoret inden 1. oktober i optjeningsåret. Spørg på kontoret.
   Har man hverken afholdt eller givet sin arbejdsgiver besked om udbetaling af 6. ferieuge, vil den automatisk blive overført til det efterfølgende ferieår. Ved fratrædelse udbetales ferien kontant, hvis 6. ferieuge ikke er afholdt. Se regler for ferieafvikling

  • Fravær generelt:
   Ethvert fravær og enhver omlægning af undervisning skal indberettes af den lærer, der foretager ændringerne, til musikskolens kontor (musik@vejle.dk). Indberetningen sker dels af hensyn til fraværs- og timestatistik, dels for at kontoret altid er orienteret og kan optræde professionelt, hvis forældre eller elever ringer i tvivlstilfælde.
   Fravær, der skyldes sygdom, samt fravær og omlægninger, der skyldes andre opgaver på musikskolen, efterlæses ikke.
   Se også "aflysning", "sygemelding" og "efterlæsning".

  • Fravær på grund af vejret – vejrlig (Ifølge Vejle kommunes regler).
   En medarbejder, der ikke kan komme på arbejde på grund af vejret, f.eks. snestorm, har ikke ret til løn. Dvs. at medarbejderen som udgangspunkt skal trækkes i løn for den dag, hvor medarbejderen ikke kan møde.
   Medarbejderen kan i stedet tage en feriedag, en omsorgsdag eller afspadsere. Medarbejderen kan også efter aftale med sin leder arbejde hjemme.
   Hvis det i pressen meddeles, at en institution (skole, børnehave mv.) er lukket på grund af vejret, gælder det normalt kun for brugerne af institutionen, og ikke de ansatte.

  • Frynsegoder
   Se "Oversigter" (politikker mv.)
 • GHI
  • GRUS - betyder:
   GRuppeUdviklingsSamtale

  • Hjertestop: 
   Se vejledning

  • Instrumentudlejning:
   - Når I udleverer lejeinstrumenter til elever, bedes I straks udfylde sende en mail til musik@vejle.dk
  • Det samme gælder, hvis I modtager et instrument retur.
 • JKL
  • Krisehjælp og psykologisk rådgivning
   Vejle Kommune har indgået aftale med SOS International om levering af akut krisehjælp og psykologisk rådgivning. 
   Kontakt dem på tlf. 38 48 92 95.

  • Kørselsskema til manuel udfyldelse.

  • Kørselsskema til elektronisk udfyldelse.

  • Lokalløn (forhåndsaftale Vejle kommune og FMM)

  • Lokalepolitik

  • Lokalefaciliteter på folkeskolerne - ønsker:
   Udfyld denne blanket

  • Lokalereservation:
   - Musikskolens lokaler: kontakt kontoret, gerne på musik@vejle.dk
   - Domussalen: udfyld denne blanket og send den til musik@vejle.dk
   Vestsalen: udfyld denne blanket og send den til musik@vejle.dk
 • MNO
  • Markering af mærkedage
   Se dokument om markering af mærkedage

  • MED:
   Betyder Medarbejderudvalg 
   Udvalget består af:
   A-siden (repræsentanter fra ledelsen): FMS(formand) og MBP
   B-siden: MLH(TR- næstformand), HLS (AMR), MRA, TFI (suppl.) og ANH (sekretær)

   Seneste referater kan findes i FORUM i Speed Admin.

  • MED Årshjul
    
  • MUS:
   Betyder MedarbejderUdviklingsSamtale

  • Omlægning af undervisning:
   Enhver omlægning af undervisning skal indberettes af den lærer, der foretager ændringerne, til musikskolens kontor musik@vejle.dk.
   Indberetningen sker dels af hensyn til fraværs- og timestatistik, dels for at kontoret altid er orienteret og kan besvare henvendelser fra forældre eller elever, der er tvivl om omlægningen.
   Fravær, der skyldes sygdom eller andre opgaver på musikskolen, efterlæses ikke.

  • Omsorgsdage:
   Anmodning herom til musik@vejle.dk (oplys venligst barnets fødselsdag ved samme lejlighed, da vi skal indberette det til løn)

  • Orlov

  • Overenskomsten: O.15
 • PQR
  • Persondatabeskyttelse
   Se folder

  • Personalegoder
   Se "Oversigter" ovenfor (politikker mv.)

  • Personalepolitiske værdier i Vejle kommune

  • Psykologisk rådgivning og krisehjælp
   Vejle Kommune har indgået aftale med SOS International om levering af akut krisehjælp og psykologisk rådgivning. 
   Kontakt dem på tlf. 38 48 92 95.

  • 12/12 seminar - afholdes én gang om året i ugen før sæsonstart.

   Seneste referater kan findes i FORUM i Speed Admin.

  • Raskmelding - til musik@vejle.dk

  • Referater: Referater fra diverse udvalg (inkl. Bestyrelsen) betragtes som godkendt, hvis der ikke inden 8 dage er indkommet rettelser eller gjort indsigelse mod referatet.
  • Rygepolitik
 • STU
  • Seniordage:
   Anmodning herom til musik@vejle.dk

  • Skemalægning:
   Du lægger selv dit skemaer i speedadmin.

  • Skemaændringer:
   Ret selv i speedadmin eller send en mail til musik@vejle.dk

  • Speedadmin:
   Musikskolens administrationsprogram.

  • Stormøder (pæd.råd)
   Seneste referater kan findes i FORUM i Speed Admin.

  • Sygemelding:
   Hvis du er syg skal du give kontoret i Vejle besked på musik@vejle.dk inden kl. 10.00.
   Af hensyn til aflysning af elever, skal besked gives til kontoret hver undervisningsdag indtil raskmelding (undtagen ved langtidssygdom).
   Oplys også om du selv sender besked til eleverne. 
   Husk raskmelding til samme mail inden kl. 10.00.

  • Sygdom i ferien:
   Hvis man bliver syg før ferien starter, skal sygemelding sendes senest ved arbejdstidens begyndelse den første feriedag til musik@vejle.dk - også selvom kontoret har ferielukket, for at man kan få ferien suspenderet.
   Sygdom under ferien kan erstattes  fra 6. sygedag i ferien, hvis man melder sig syg efter den 5. sygedag under ferie - se Retningslinjer

  • Barns 1. sygedag: 
   Samme procedure som ved sygemelding, men raskmelding ikke nødvendig.
  • Barns 2. sygedag: 
   Samme procedure som ved sygemelding, men raskmelding ikke nødvendig.

  • Sæsonlængde:
   Musikskolens skoleår afvikles over 40 uger med 2 uger til planlægning i august og 38 uger til undervisning.
   Et skoleår omfatter i alt 1.924 timer pr. arbejdsår incl. ferier og søgne/helligdage. Planlægnings-ugerne begynder samtidig med, at undervisningen i kommunens skoler begynder jf. den officielle ferieplan. Efter de to planlægnings-uger undervises frem til skolernes sommerferie i juni det følgende år.
   Vi tæller ikke ”undervisningsgange”, idet vort skoleår er defineret ved en start- og en slutdato. Derved kan nogle elever (og lærere) opleve færre end 38 lektioner på visse ugedage, og flere på andre p.g.a bl.a. ”skæve helligdage”.

  • TR:
   Betyder tillidsrepræsentant.
   Nuværende TR er Michael Larsen Hansen, Lars Henrik Ørn er suppleant.

  • Uni-login
   Ansatte kan få et uni-login som bruges til at logge på netværk på alle skoler i Vejle kommune. Der kan logges på to netværk, der hedder ”elevhotspot” eller ”skolenet”.
   Man kan godt bruge samme uni-login i forskellige kommuner, men man skal bare oprettes som bruger i Vejle Kommune.
   Alle oprettelser af uni-login går gennem musikskolen, som står for kontakten til Arno Vesterholm, Vejle kommune (uni-login administrator). Skriv til musik@vejle.dk.  

 • VWXY
 • ZÆØÅ