Ind- og udmeldelse

Her kan du læse mere om vores betingelser, venteliste og at leje instrument

 • Betingelser for tilmelding og betaling

   Betingelser for tilmelding  

  Tilmeld dig på fanen øverst på siden.

  Musikskolen tilbyder ikke gratis prøvetimer med mindre der er tale om kampagnetilbud

  Læs mere i linket ovenfor: betingelser for tilmelding.

  Hvis du ved tilmelding får denne fejlmelding: "Dette CPRnr. er allerede oprettet i musikskolen", skal du i stedet vælge "Nuværende eller tidligere elev- tilmeld dig"

  Betaling sker altid bagud.

  • Fag med 10 rater opkræves hver den 1. i månederne oktober til juli
  • Fag med 2 rater opkræves 1. november og 1. marts (børnehold 0-9 år, kor og sammenspil)

   

 • Udmeldelse

  Kan kun ske skriftligt til musikskolen. 

  Jf. "Betingelser for tilmelding" ovenfor, kan udmeldelse ske med varsel indeværende måned + 1 måned. Det betyder, at man opkræves for den måned man opsiger samt næste måned. Opkrævning sker bagud.

  Enten via mail til musik@vejle.dk eller brev til:

  Musikskolen, Vejle kommune
  Ved Sønderåen 1,
  7100 Vejle

 • Orlov

  Elever, der skal på efterskole, et helt års udlandsophold eller lignende, kan søge orlov i 1-2 hele skoleår. Man søger for 1 skoleår ad gangen.
  Man bevarer derved sin indmeldelsesdato på orlovs-ventelisten.
  Søg via mail: musik@vejle.dk eller brev til musikskolen:

  Musikskolen, Vejle kommune
  Ved Sønderåen 1,
  7100 Vejle

 • Ventelister

  Musikskolen har desværre venteliste på en del fag.

  Hvis elever udmelder sig i løbet af sæsonen vil ventelisteeleverne få tilbudt den ledige tid i den rækkefølge, vi har modtaget tilmeldingerne.
  Når der opstår ledige pladser tilbydes de første elever på listen en plads via den e-mailadresse I har oplyst. Hvis ikke den tilbudte plads er accepteret indenfor fristen, går vi videre på listen.
  Vi modtager også meget gerne besked, hvis I ikke ønsker at gøre brug af pladsen.
  Af de elever, der ønsker pladsen, vil den gå til eleven med den ældste ventelistedato indenfor den fastsatte svarfrist.

 • Lej et instrument

  Musikskolen har et antal instrumenter - primært stryge- og blæserinstrumenter, som kan lejes af især 1. års elever, indtil du er helt sikker på at du har fundet netop DIT instrument og selv køber et.

  Musikskolen udlejer ikke følgende instrumenter: blokfløjte, klaver, trommesæt, slagtøj, el-guitar og el-bas.
  Blokfløjter: kan købes i musikskolen til favorabel pris.
  Klaver: Når du er optaget i musikskolen på klaverfag, forventes det at du anskaffer/lejer et brugbart klaver. Det kan evt. i begyndelsen være et el-klaver.
  Hvis du lejer et instrument på musikskolen, vil du kunne finde lejekontrakt på dit elev-login.