Ind- og udmeldelse

 • Betingelser for tilmelding og betaling

   Betingelser for tilmelding  

  Tilmeld dig på fanen øverst på siden.

  Hvis du ved tilmelding får denne fejlmelding: "Dette CPRnr. er allerede oprettet i musikskolen", skal du i stedet vælge "Nuværende eller tidligere elev- tilmeld dig"

  Betaling sker altid bagud.

  • Fag med 10 rater opkræves hver den 1. i månederne oktober til juli
  • Fag med 2 rater opkræves 1. november og 1. marts (børnehold 0-9 år, kor og sammenspil)

   

 • Udmeldelse

  Kan kun ske skriftligt til musikskolen. 

  Enten via mail til musik@vejle.dk eller brev til:

  Musikskolen, Vejle kommune
  Ved Sønderåen 1,
  7100 Vejle

  Se i øvrigt Musikskolens Betingelser for tilmelding ovenfor.

 • Orlov

  Elever, der skal på efterskole, et helt års udlandsophold eller lignende, kan søge orlov i 1-2 hele skoleår.
  Man bevarer derved sin indmeldelsesdato på orlovs-ventelisten.
  Søg via mail: musik@vejle.dk eller brev til musikskolen:

  Musikskolen, Vejle kommune
  Ved Sønderåen 1,
  7100 Vejle

 • Ventelister

  Musikskolen har desværre venteliste på en del fag.

  Hvis elever udmelder sig i løbet af sæsonen vil ventelisteeleverne få tilbudt den ledige tid i den rækkefølge, vi har modtaget tilmeldingerne.
  Når der opstår ledige pladser tilbydes den første elev på listen en plads via SMS og den e-mailadresse i har oplyst. Hvis ikke den tilbudte plads er accepteret indenfor 24 timer, går vi videre på listen. Vi modtager også meget gerne besked hvis i ikke ønsker at gøre brug af pladsen.
  På enkelte fag udbydes den ledige plads til flere elever ad gangen. Af de elever, der ønsker pladsen, vil den gå til eleven med den ældste ventelistedato indenfor den fastsatte svarfrist.

 • Lej et instrument

  Musikskolen har et antal instrumenter - primært stryge- og blæserinstrumenter, som kan lejes af især 1. års elever indtil du er helt sikker på at du har fundet netop DIT instrument og selv køber et.

  Musikskolen udlejer ikke følgende instrumenter: blokfløjte, klaver, trommesæt, slagtøj, el-guitar og el-bas.
  Blokfløjter: kan købes i musikskolen til favorabel pris.
  Klaver: Når du er optaget i musikskolen på klaverfag, forventes det at du anskaffer/lejer et brugbart klaver. Det kan evt. i begyndelsen være et el-klaver.
  Hvis du lejer et instrument på musikskolen, vil du kunne finde lejekontrakt på dit elev-login.