Friplads til sæson 19/20

Både nuværende elever og nye elever kan søge friplads-andele i musikskolen. 

OBS: Du kan ikke længere søge fripladsandel til sæson 2018-19, da alle midler er fordelt.
Du kan søge igen for næste sæson 2019/20.

Ansøgningen gælder for den kommende sæson efter sommerferien, og du skal søge for hvert skoleår!

Du kan søge fripladsandel til fag med 10 raters betaling (solofag + Guitar Safari) og kun hvis den samlede skattepligtige indkomst i husstanden ikke overstiger 350.000 kr.

Se ansøgningsskema

Du anfører husstandens samlede skattepligtige indkomst for 2018 og sender skemaet i underskrevet stand til

Musikskolen Vejle Kommune
Ved Sønderåen 1
7100 Vejle

eller scan skemaet til musik@vejle.dk

så vi har det senest 12. maj 2019.

Husk at indsende et skema for hvert barn, du søger om friplads for.

Du kan forvente svar på fripladsansøgningen i løbet af uge 24 i juni 2019.

Musikskolen har fået tildelt en beløbspulje til finansiering af fripladserne. Hvis antallet af berettigede ansøgere overstiger denne puljes størrelse, vil tildelingen af pladser blive afgjort af fripladsudvalget på skolen.