Friplads til sæson 18/19

Både nuværende elever og nye elever kan søge friplads-andele i musikskolen. 

OBS: Du kan ikke længere søge fripladsandel til sæson 2017-18, da alle midler er fordelt.
Du kan søge igen for næste sæson 2018/19.

Ansøgningen gælder for den kommende sæson efter sommerferien, og du skal søge for hvert skoleår!

Du kan søge fripladsandel til fag med 10 raters betaling (solofag + Guitar Safari) og kun hvis den samlede skattepligtige indkomst i husstanden ikke overstiger 350.000 kr.

Se ansøgningsskema

Du anfører husstandens samlede skattepligtige indkomst for 2017 og sender ansøgningsskemaet i underskrevet stand til

Musikskolen Vejle Kommune
Ved Sønderåen 1
7100 Vejle

eller scan skemaet til musik@vejle.dk

så vi har det senest 13. maj 2018.

Husk at indsende et skema for hvert barn, du søger om friplads for.

Du kan forvente svar på fripladsansøgningen ca. den 11. juni 2018.

Musikskolen har fået tildelt en beløbspulje til finansiering af fripladserne. Hvis antallet af berettigede ansøgere overstiger denne puljes størrelse, vil tildelingen af pladser blive afgjort af fripladsudvalget på skolen.