Friplads til sæson 2020/21

Her kan du læse mere om, hvordan du kan søge om delvis betaling til musikskolens undervisning. Bemærk: husstandens samlede skattepligtige indkomst for sidste år må ikke overstige 350.000 kr.

Både nuværende elever og nye elever kan søge friplads-andele i musikskolen. 

OBS: Du kan ikke længere søge fripladsandel til denne sæson: 2019-20, da alle midler er fordelt.


Du kan søge for kommende sæson 2020/21 - hent ansøgningsskema, klik her:

Ansøgningen gælder for den kommende sæson (start 2020) efter sommerferien, og du skal søge for hvert skoleår!

Du kan søge fripladsandel til fag med 10 raters betaling (solofag + Guitar Safari) men kun hvis den samlede skattepligtige indkomst i husstanden ikke overstiger 350.000 kr.

Du skal anføre husstandens samlede skattepligtige indkomst for 2019 og sende/aflevere skemaet i underskrevet stand til

Musikskolen Vejle Kommune
Ved Sønderåen 1, 2 sal
7100 Vejle

eller indscan skemaet og send sikkert via digital signatur: https://www.vejle.dk/borger/kontakt/skriv-sikkert-med-digital-post/saadan-virker-digital-post/
I overskriften skrives: TIL MUSIKSKOLEN

vi skal have modtaget ansøgningen senest 10. maj 2020.

Husk at indsende et skema for hvert barn, du søger om friplads for.

Du kan forvente svar på fripladsansøgningen i løbet af uge 25, i juni 2020.

Musikskolen har fået tildelt en beløbspulje til finansiering af fripladserne.
Hvis antallet af berettigede ansøgere overstiger denne puljes størrelse, vil tildelingen af pladser blive afgjort af fripladsudvalget på skolen.