Praktisk info

Musikskolen har flere administrative afdelinger, som varetager kontakten og spørgsmål omkring undervisningen i de pågældende områder. Vi underviser elever i alderen 0-25 år. Undervisningen foregår på mange af skolerne i Vejle Kommune.

 • Ind- og udmeldelse
  Betingelser for tilmelding og betaling

   Betingelser for tilmelding  

  Tilmeld dig på fanen øverst på siden.

  Hvis du ved tilmelding får denne fejlmelding: "Dette CPRnr. er allerede oprettet i musikskolen", skal du i stedet vælge "Nuværende eller tidligere elev- tilmeld dig"

  Betaling sker altid bagud.

  • Fag med 10 rater opkræves hver den 1. i månederne oktober til juli
  • Fag med 2 rater opkræves 1. november og 1. marts (børnehold 0-9 år, kor og sammenspil)
 • Hvad koster det?

  Se priser

  Se priser for de enkelte fag i boksen til højre

 • Ansøgning om friplads til sæson 19/20

  Både nuværende elever og nye elever kan søge friplads-andele i musikskolen. 

  OBS: Du kan ikke længere søge fripladsandel til sæson 2018-19, da alle midler er fordelt. 
  Du kan søge igen for næste sæson 2019/20.

  Ansøgningen gælder for den kommende sæson efter sommerferien, og du skal søge for hvert skoleår.

  Du kan søge fripladsandel til fag med 10 raters betaling (solofag + Guitar Safari) og kun hvis den samlede skattepligtige indkomst i husstanden ikke overstiger 350.000 kr.

  Se ansøgningsskema

  Du anfører husstandens samlede skattepligtige indkomst for 2018 og sender skemaet i underskrevet stand til

  Musikskolen Vejle Kommune 
  Ved Sønderåen 1 
  7100 Vejle 

  eller scan skemaet og send sikkert via digital signatur: https://www.vejle.dk/borger/kontakt/skriv-sikkert-med-digital-post/saadan-virker-digital-post/

  så vi har det senest 12. maj 2019.

  Husk at indsende et skema for hvert barn, du søger om friplads for.

  Du kan forvente svar på fripladsansøgningen i løbet af uge 24 i juni 2019.

  Musikskolen har fået tildelt en beløbspulje til finansiering af fripladserne. Hvis antallet af berettigede ansøgere overstiger denne puljes størrelse, vil tildelingen af pladser blive afgjort af fripladsudvalget på skolen.

 • Ferieplan 2018/19

  Her finder du den aktuelle