Lære­planer

Bliv klogere på hvad indholdet af din undervisning byder på

Læreplaner for musikskolen

 • Læreplan for blæseinstrumenter

  Lærer musikstykker, som passer til elevens tekniske og musikalske niveau baseret både på noder og gehørsspil.

  Får gode musikalske oplevelser, som ansporer til en videre indsats på instrumentet.

  Lærer gennem soloundervisning/holdundervisning og sammenspil at arbejde med stykker i forskellige genrer og fra forskellige tidsepoker. Der arbejdes for, at eleven får et godt indblik i det klassiske repertoire – og i et vist omfang i folkemusik, populærmusik og børnesange.

  Får grundlæggende viden om instrumentet og lærer at vedligeholde og stemme det, samt at passe på sit instrument, transportere det sikkert, rengøre det, stemme det – samt – hvor dette er relevant – kendskab til rør og blade.

  Bliver trænet i gehørsspil.

  Bliver vænnet til og trænet i at lytte aktivt til musik

  Lærer at improvisere (hvor dette er relevant).

  Lærer en grundlæggende blæseteknik og lærer at indøve den rette kropsholdning med instrumentet for at opøve motoriske færdigheder.

  Teknisk arbejde omfatter både højre- og venstre hånd, sidde og ståstilling, spænding / afspænding, fingersætning, klangdannelse, intonation, dynamik og blæseteknik.

  Lærer musikalske begreber og musikalsk notation at kende.

  Lærer noder og evt., hvor det er relevant: becifring.

  Lærer musikteori gennem sin instrumentalundervisning. Teorien integreres i undervisningen for at øge elevens forståelse af sammenhænge i musikken.

  Lærer gode øvevaner, lærer at indse, at det vigtigste sker mellem undervisningstimerne, lærer at ”blive sin egen lærer”.

  Lærer at udfordre sin egen musiksmag gennem møde med andre musikformer.

  Lærer at deltage i relevant sammenspil

  Lærer at optræde – tilpasset sit niveau.

 • Læreplan for guitar

  Altid med udgangspunkt i den enkeltes forståelsesmæssige- og motoriske niveau undervises i grundlæggende forudsætninger for at kunne beherske guitaren.

  Herunder:

  • Siddestillinger / spillestillinger.
  • Teknikker for højre og venstre hånd (herunder evt. plekterspil)
  • Forståelse og eksekvering af nodeskriften, TAB, akkordspil og gehørspil.
   Stemning af instrumentet - evt. vha. clip-on-tuner.
  • Elementer af hørelære - fx akkordopbygning, rytmetræning, skalaspil, transponering samt improvisation.

   

  På et viderekomment niveau kan man - med naturligt udgangspunkt i lærerens ønske om at præsentere en bredtfacetteret musikalsk palette af genre - i samarbejde elevens musikalske preferencer - fordybe sig i en eller flere genre.

  Inddragelse af internettet, herunder Youtube, brug af tekst-søgemaskiner, brugbare TAB-sites, Guitar-Pro Google-søgning mv.

  Sammenspil i grupper/ orkestre, at arbejde med musikalske udtryk i samarbejde med andre under fælles ledelse.

  For el-guitar specifikt:
  Lære at lave den ”rigtige” lyd på instrumentet (brug af forstærker og pedaler).

 • Læreplan for klaver og kirkeorgel

  Lærer musikstykker, som passer til elevens tekniske og musikalske niveau baseret både på noder og becifring.

  Får gode musikalske oplevelser, som ansporer til en videre indsats på instrumentet

  Bliver vænnet til og trænet i at lytte aktivt til musik

  Lærer en fornuftig og hensigtsmæssig kropsholdning ved instrumentet og opøver motoriske færdigheder inden for teknik og koordinering.

  Lærer musikalske begreber og musikalsk notation at kende.

  Lærer noder og becifring.

  Lærer musikteori gennem sin instrumentalundervisning

  Lærer gode øvevaner, lærer at indse, at det vigtigste sker mellem undervisningstimerne, lærer at
  ”blive sin egen lærer”.
  Lærer at udfordre sin egen musiksmag gennem møde med andre musikformer.

  Lærer at deltage i relevant sammenspil

  Lærer at optræde – tilpasset sit niveau.

  Specifikt for faget ”rytmisk klaver”:

  Bliver trænet i gehørsspil og improvisation bl.a. baseret på becifring.

 • Læreplan for solosang

  Sangundervisningen er altid tilpasset den enkelte elev, da vi lærer forskelligt, lærer i ryk og er forskellige individer.

  Nedenstående er emner, som sangundervisning indeholder, alt efter elevens personlige niveau, ambition og motivation.

  Husk altid, - sang skal være sjovt.

  Stemmen - udvikling af en sund og gunstig sangteknik
  - udvikling af kernestemmen,
  - udvikling af klang og sangfunktioner
  - udvikling af ambitus
  - fraseringer
  - intonering
  - mikrofonteknik

  Kropsarbejde – udviklingen af en gunstig sangerkrop
  - styrke og afspændingsøvelser for muskulaturen i åndedrættet og støttearbejdet.
  - grounding og balance i sangerkroppen
  - afspænding af hals, tunge og nakke,

  Musikalitet – udvikling af den personlige musikalitet
  - personligt musikalsk udtryk
  - improvisation/imitation
  - tekstforståelse/formidling
  - performance
  - flerstemmig sang
  - hørelære
  - bladsang
  - nodelæsning
  - rytmetræning

  Fællesskab – er en sund platform for udvikling
  - deltagelse i koncerter
  - projekter
  - samspil
  - kor
  - sangskrivning

  Øvning – en nødvendighed for udvikling
  - hvordan man øver sig

 • Læreplan for strygere

  Lærer musikstykker, som passer til elevens tekniske og musikalske niveau baseret både på noder og gehørsspil.

  Lærer derigennem glæden ved at kunne udtrykke sig gennem sit instrument ved at mærke udviklingen af instrumentale færdigheder i såvel solospil, holdundervisning som sammenspil med andre.

  Lærer solospil, holdspil og sammenspil gennem stykker i forskellige genrer og fra forskellige tidsepoker. Der arbejdes for, at eleven får et godt indblik i det klassiske repertoire – og i et vist omfang i folkemusik, populærmusik og børnesange.

  Lærer sammenspil – gerne sammen med andre instrumenter. Eleven skal lære gode sammenspilsvaner samt at kunne følge en dirigent.

  Får grundlæggende viden om instrumentet og lærer at vedligeholde og stemme det, samt at passe på sit instrument, transportere det sikkert, rengøre det, stemme det – samt på et tidspunkt også at skifte strenge.

  Bliver trænet i gehørsspil som supplement til nodelæsning.

  Bliver vænnet til og trænet i at lytte aktivt til musik

  Lærer at improvisere (hvor dette er relevant) som en spore til at fremme opfindsomheden og fantasien hos eleven også som en spore til at udforske instrumentets mange muligheder.

  Lærer en grundlæggende strygeteknik og lærer at indøve den rette kropsholdning med instrumentet for at opøve motoriske færdigheder.

  Teknisk arbejde omfatter både højre- og venstre hånd, sidde- og ståstilling, spænding / afspænding, fingersætning, klangdannelse, intonation, dynamik, positionsskift og indstuderingsmetodik.

  Lærer musikalske begreber og musikalsk notation samt artikulation at kende. Lærer at omsætte denne viden til musik.

  Lærer musikteori gennem sin instrumentalundervisning.

  Teorien integreres i undervisningen for at øge elevens forståelse af sammenhænge i musikken.

  Lærer gode øvevaner, lærer at indse, at det vigtigste sker mellem undervisningstimerne, lærer at
  ”blive sin egen lærer”.

  Lærer at udfordre sin egen musiksmag gennem møde med andre musikformer.

  Lærer at optræde – tilpasset sit niveau.

 • Læreplan for trommesæt og slagtøj

  Lærer musikstykker, som passer til elevens tekniske og musikalske niveau samt musiksmag baseret på gehør og noder.

  Får gode musikalske oplevelser, som ansporer til en videre indsats på instrumentet.

  Får forståelse for forskellige former for slagtøjs opbygning og evt. stemning.

  Lærer at arbejde med rytme og timing som de vigtigste elementer for spil på instrumentet.

  Lærer at arbejde med periodeforståelse især rytmisk – men i relevante tilfælde også harmonisk.

  Bliver trænet i gehørsspil og improvisation.

  Bliver vænnet til og trænet i at lytte aktivt til musik

  Lærer en fornuftig og hensigtsmæssig kropsholdning ved instrumentet og opøver motoriske færdigheder inden for teknik og koordinering, brug af trommestikker, køller, pedal og siddestilling.

  Lærer musikalske begreber og musikalsk notation at kende.

  Lærer gode øvevaner, lærer at indse, at det vigtigste sker mellem undervisningstimerne, lærer at
  ”blive sin egen lærer”.

  Lærer at udfordre sin egen musiksmag gennem møde med andre musikformer.

  Lærer at deltage i relevant sammenspil

  Informeres om, hvordan man beskytter sin hørelse.

  Lærer at optræde – tilpasset sit niveau.