Om Musik­skolen

Her kan du læse om bl.a. vores bestyrelse, værdigrundlag og læreplaner.

Vi underviser børn og unge i alderen 0-25 år

 • Værdigrundlag

  Værdigrundlag – Musikskolen Vejle Kommune

  • Fra én til én til mange
   Hermed menes, at vor praksis er at give viden om musik videre fra lærere til en enkelt elev eller til elever i grupper.

  • I øjenhøjde
   Hermed menes, at det er en særlig værdi for os i musikskolen at videregive viden og kunnen på det niveau, hvor modtageren befinder sig.

  • Favnende og udviklende
   Hermed menes, at vi ønsker at inkludere både elever og vort fag, at tage det til os, og føre det / dem fra ét plan og videre til andre planer. Dette gælder for så vidt for elever, kolleger og det faglige stof.

  • Giv det videre!
   Hermed menes, at dette bør være den fornemste forpligtelse i al musikformidling – ja i al kulturformidling overhovedet, at man er parat til at give det store oplevelser, man selv har haft, den udvikling, som man selv har følt, og som har motiveret én selv, videre i verden.

   (udviklet på personalemøder, aug. 17, godkendt af bestyrelsen 25.10. 17)

 • Bestyrelsen

  Musikskolens bestyrelse består af forældre-, lærer- og elevrepræsentanter samt repræsentanter udpeget af Vejle kommune. Der er valg til bestyrelsen én gang om året.

  Forældrevalgte fra 1/1-21:
  Brian Rammekjær (fmd)
  Inger Ahnfeldt-Mollerup (nfm)
  Kathrine Jung
  Susanne Hohn
  Vakant

  Elevvalgte:
  Vakant

  Lærervalgte:
  Bente Valentin Jørgensen
  Peter Steenild

  Valgt af Skoleafdelingen, Vejle kommune:
  Søren Klindt

  Valgt af Kulturudvalget, Vejle Kommune:
  Alex Vejby Nielsen

  Suppleanter:
  Forældresiden: vakant
  Elevsiden: vakant

  Musikskolens 2 ledere  deltager i bestyrelsens møder.
  Den nye bestyrelse konstituerer sig ved sit første møde i det nye år.

  Forældre og elever vælges for 2 år ad gangen.

 • Databeskyttelsesrådgiver

  For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores databeskyttelses-rådgiver (DPO):

   

  Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  CVR nr.: 3853 8071

  Værkmestergade 2

  8000 Aarhus C.

  Telefonnummer – 72 27 30 02

  Email: dpo.vejle@bechbruun.com

  Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle

   

  Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.