Fripladser

Her kan du læse mere om, hvordan du kan søge om delvis betaling til musikskolens soloundervisning.

Du kan ikke længere søge til næste sæson 2021/22.

 • Om fripladser

 • Hvem kan ansøge?

  Både nuværende og nye elever kan søge om delvis betaling i form af friplads-andele i musikskolen. 
  Du kan søge fripladsandel til solofag men kun hvis den samlede skattepligtige indkomst i husstanden ikke overstiger 350.000 kr.

 • Hvordan ansøger jeg?

  Du kan ikke længere søge om friplads til sæson 2021/2022.

  Du skal anføre husstandens samlede skattepligtige indkomst (se din årsopgørelse, ikke lønseddel) for året før og sende/aflevere skemaet i underskrevet stand til

  Musikskolen Vejle Kommune
  Ved Sønderåen 1, 2 sal
  7100 Vejle

  eller indscan skemaet og send sikkert via Vejle kommunes postkasse: post@vejle.dk eller via digital signatur: https://www.vejle.dk/borger/kontakt/skriv-sikkert-med-digital-post/saadan-virker-digital-post/
  Vælg postkassen: post@vejle.dk og i anfør TIL MUSIKSKOLEN i overskriften 

  Til næste sæson, skal vi have modtaget ansøgningen senest den 8. maj 2021.

  Husk at indsende et skema for hvert barn, du søger om friplads for.

 • Hvornår får jeg svar?

  Du kan forvente svar på fripladsansøgningen i løbet af uge 25.

  Musikskolen har fået tildelt en beløbspulje til finansiering af fripladserne.
  Hvis antallet af berettigede ansøgere overstiger denne puljes størrelse, vil tildelingen af pladser blive afgjort af fripladsudvalget på skolen.