Friplads til sæson 2021/22

Her kan du læse mere om, hvordan du kan søge om delvis betaling til musikskolens undervisning. Bemærk: husstandens samlede skattepligtige indkomst for sidste år må ikke overstige 350.000 kr.

Både nuværende og nye elever kan søge om delvis betaling i form af friplads-andele i musikskolen. 

Du kan søge for næste sæson 2021/22 - hent pdf-ansøgningsskema, klik her:

Ansøgningen gælder for den næste sæson (start august 2021) og du skal søge for hvert skoleår og hvert barn, hvis du ønsker at søge til flere

Du kan søge fripladsandel til fag med 10 raters betaling (solofag + Guitar Safari) men kun hvis den samlede skattepligtige indkomst i husstanden ikke overstiger 350.000 kr.

Du skal anføre husstandens samlede skattepligtige indkomst (se din årsopgørelse, ikke lønseddel) for 2020 og sende/aflevere skemaet i underskrevet stand til

Musikskolen Vejle Kommune
Ved Sønderåen 1, 2 sal
7100 Vejle

eller indscan skemaet og send sikkert via Vejle kommunes postkasse: post@vejle.dk eller via digital signatur: https://www.vejle.dk/borger/kontakt/skriv-sikkert-med-digital-post/saadan-virker-digital-post/
Vælg postkassen: post@vejle.dk og i anfør TIL MUSIKSKOLEN i overskriften 

vi skal have modtaget ansøgningen senest 9. maj 2021.

Husk at indsende et skema for hvert barn, du søger om friplads for.

Du kan forvente svar på fripladsansøgningen i løbet af uge 25.

Musikskolen har fået tildelt en beløbspulje til finansiering af fripladserne.
Hvis antallet af berettigede ansøgere overstiger denne puljes størrelse, vil tildelingen af pladser blive afgjort af fripladsudvalget på skolen.