Musik­under­visning 0-5 år (førskole)

For de fleste hold gælder, at der er undervisning 45 min. 1 gang om ugen.

Undervisningen starter i begyndelsen af september, herunder babyrytmik, som har yderligere 2 opstart.
Se hvilke hold vi ved oprettes via "oprettede børnehold" i boksen her på siden.

Der er ikke undervisning i folkeskolernes ferier. Se vores ferieplan under "praktisk info".

 • Babyrytmik 0-1 årige

  Med forældre / bedsteforældre!
  8 -ugers hold med opstart i september, januar og marts i Musikskolens afdeling i Vejle.

  Holdtid i Vejle (indeværende sæson): Tirsdag 12.40-13.25

  Hvis du vil give dit barn en god start i livet ...

  Babyrytmik udvikler barnets musikalitet og formidler et musikalsk samvær/ nærvær mellem dig og dit barn. Barnets sanser og motorik stimuleres. Du får idéer til sange og lege, der kan bruges hjemme. Du møder andre nybagte forældre. 

  Læs mere om babyrytmik:
  Babyrytmik har først og fremmest til formål at stimulere barnets umiddelbare musikglæde og videreudvikle
  det musikalske potentiale, som det er født med. Det lille barn holder meget af at lege med sin stemme og at opleve sammenhængen mellem lyd, bevægelse og rytme. Meget tyder på, at de musikalske påvirkninger, barnet får i de første leveår, er af stor betydning for en senere interesse for musik. Barnet vil f.eks. få lettere ved at tilegne sig et instrument, synge og danse.
  For det lille barn kan de musikfaglige discipliner ikke adskilles fra barnets øvrige udvikling. Gennem
  forskellige sange og musikalske lege stimuleres sanserne bredt, og barnet styrkes både motorisk, sprogligt og socialt. Desuden udvikles barnets lytteevne, koncentration, reaktionsevne og nysgerrighed.

  Undervisningen foregår i en hyggelig atmosfære, idet der optages max. 10 børn på hvert hold. Det tilrådes, at barnet er mindst 3 mdr. og max. 10 mdr., når det starter.

  Hvis undervisningsperioden ikke passer med din barselsorlov, er det muligt at blive optaget midt i et forløb, og man kan altid udmelde sig ifølge musikskolens betingelser med varsel løbende måned + 1 måned.

  Pris 342 kr

  Tilmeld EFTERÅR (start sept)

  Tilmeld VINTER (start januar)

  Tilmeld FORÅR (start marts)

  lej med bamse, babyrytmik

 • Småbørnsrytmik 1-3 årige

  Med forældre / bedsteforældre!
  16-ugers hold med opstart i september og januar i Musikskolens afdeling i Vejle.

  Holdtider i Vejle (indeværende sæson): 
  Småbørnsrytmik 1-2 år,  Tirsdag 15.55 – 16.40
  Småbørnsrytmik 2-3 år,  Tirsdag 16.45 – 17.30

  Sang, musik, leg og bevægelse med forskellige rekvisitter som fx tørklæder, bamser, bolde, rasle-æg og trommer, der på hver sin måde stimulerer sanserne og fanger børnenes opmærksomhed.
  Småbørnsrytmik udvikler barnets musikalitet samt den sproglige og motoriske udvikling.

  læs mere om småbørnsrytmik: 
  Musikalsk udvikling:
  Småbørnsrytmik har først og fremmest til formål at stimulere barnets umiddelbare musikglæde og
  musikalitet. Børn, der tidligt dyrker musik og dermed tidligt leger med musikkens grundelementer, som fx
  melodi, dynamik, puls, rytme, form, tempo, betoning og pauser, vil oftest få en livslang interesse for musik,
  idet de positive oplevelser på det ubevidste plan gemmes i hukommelsen. De vil senere i livet have meget
  lettere ved at tilegne sig et instrument, synge og danse.
  Sproglig udvikling:
  Når man synger, læres nye ord og nye vendinger. Desuden udvikler sangen elementer, der er vigtige for
  både sprog- og musikudvikling (se ovennævnte afsnit). Rim og remser stimulerer i særlig grad lydhørhed for
  sprogets lyde og giver gode forudsætninger for at kunne identificere bogstaver, stavelser og ord.
  Motorisk udvikling:
  Vi ved alle, hvor svært det kan være at sidde stille, når vi hører musik. Lige fra de små babyers sprællende
  arme og ben til børn, der hopper rundt og voksnes fødder, der diskret holder takten. Rytmen, tempoet og
  stemningen i musikken er et naturligt incitament til at bevæge sig. Det kan være lige fra fagtesange til
  sange, hvor der fx skal trampes, danses og hoppes. Alle 3 sanser, der er vigtige for den motoriske udvikling,
  stimuleres i undervisningen. Det gælder: balancesansen, muskel-ledsansen og følesansen.

  Holdene inddeles så vidt muligt efter elevernes alder.
  Max. 12 børn på hvert hold. 

  Pris 684 kr

  Tilmeld

  Drenge med æg

 • Minimus 3-5 årige

  Med forældre / bedsteforældre!

  Vær med i et musikalsk fællesskab, hvor vi synger og danser - og spiller på små rytmeinstrumenter. Remser og sjove bevægelseslege er med til at skabe gode oplevelser og glæde ved musikken og her igennem lærer børnene de grundlæggende musikalske principper.

  Holdene inddeles så vidt muligt efter elevernes alder.
  Max. 12 børn pr. hold.

  Der tilbydes hold på Fælleshåbsskolen i Gauerslund, Firkløverskolen i Give (Ikær) og i Vejle.

  Pris 684 kr, opkræves á 2 gange i november og marts

  Tilmeld

  Se også under "Musikundervisning fra 5 - 25 år", hvor du kan begynde på violin fra 5 år.