Fag på hvilke skoler og skoler oplistet med hvilke fag vi udbyder

Her kan du se, hvilke fag vi har oprettet på den enkelte skole.

Nedenstående oversigter er gældende for skoleåret 2020-21

UNDERVISNINGSTILBUD SKOLEÅRET 20/21
UNDERVISNINGSTILBUD SKOLE
Bands Jelling Bredagerskolen
Begynder Baryton horn Musikskolen Vejle
Begynder Blokfløjte - op til 4. klasse  Petersmindeskolen
Begynder Guitar - 3.-4. klasse Bredagerskolen
  Musikhuset i Egtved - Musikskolen
  Skibet Skole
Begynder Klaver - 3.-4. klasse Bredagerskolen
  Musikskolen Vejle
  Englystskolen
  Hedegård Friskole
Begynder Violin - 3.-4. klasse 2. år Musikskolen Vejle
Blokfløjte Englystskolen
  Gauerslund (Fælleshåbsskolen)
  Petersmindeskolen
Cello Musikskolen Vejle
El-bas Musikhuset i Egtved - Musikskolen
  Musikskolen Vejle
El-guitar Bredagerskolen
  Gauerslund (Fælleshåbsskolen)
  Give skole (Firkløverskolen)
  Musikskolen Vejle
Fagot Musikskolen Vejle
Filmmusik Musikskolen Vejle
Forskole Englystskolen
  Give skole (Firkløverskolen)
  Hedegård Friskole
  Hældagerskolen
  Kirkebakkeskolen
  Kirstine Seligmanns Skole
  Mølholm Skole
  Petersmindeskolen
  Skibet Skole
  Thyregod Skole
  Vinding Skole
Guitar Bredagerskolen
  Elkjærskolen
  Englystskolen
  Gauerslund (Fælleshåbsskolen)
  Give skole (Firkløverskolen)
  Hældagerskolen
  Kirkebakkeskolen
  Kollerup Skole
  Musikhuset i Egtved - Musikskolen
  Musikskolen Vejle
  Mølholm Skole
  Skibet Skole
  Thyregod Skole
Guitar Safari 5-25 år Musikskolen Vejle
Kirkeorgel Mølholm Kirke, Vejle
Klarinet Musikskolen Vejle
  Thyregod Skole
Klaver Bredagerskolen
  Elkjærskolen
  Englystskolen
  Gauerslund (Fælleshåbsskolen)
  Give skole (Firkløverskolen)
  Hedegård Friskole
  Hældagerskolen
  Kirkebakkeskolen
  Kollerup Skole
  Musikhuset i Egtved - Musikskolen
  Musikskolen Vejle
  Thyregod Skole
  Øster Nykirke Skole
  Øster Starup Skole
Klaver-LAB Biblioteket, Vejle
Komposition Komposition - JON Musikskolen Vejle
Kor Musikskolens KOR - 1 og 2 Musikskolen Vejle
Marimba Give skole (Firkløverskolen)
  Musikskolen Vejle
Minimus - 3-5 år Englystskolen
  Give skole (Firkløverskolen)
  Musikskolen Vejle
Musikdramatik Musikskolen Vejle
Obo Musikskolen Vejle
Sammenspil, 4.-5. klasse Give skole (Firkløverskolen)
Sammenspil, 4.-5. klasse Thyregod Skole
Sang Gauerslund (Fælleshåbsskolen)
  Give skole (Firkløverskolen)
  Musikhuset i Egtved - Musikskolen
  Musikskolen Vejle
Saxofon Bredagerskolen
  Englystskolen
  Musikskolen Vejle
  Thyregod Skole
Slagtøj Musikskolen Vejle
Småbørnsrytmik (1-3 år) Vejle 1-2 år Musikskolen Vejle
Trommesæt Bredagerskolen
  Gauerslund (Fælleshåbsskolen)
  Give skole (Firkløverskolen)
  Hedegård Friskole
  Musikhuset i Egtved - Musikskolen
  Musikskolen Vejle
  Thyregod Skole
Trompet Englystskolen
  Musikskolen Vejle
Tværfløjte Bredagerskolen
  Englystskolen
  Musikhuset i Egtved - Musikskolen
  Musikskolen Vejle
  Thyregod Skole
Tværfløjte efter Suzuki-metoden m. forælder Musikskolen Vejle
Ukulele Bredagerskolen
Valdhorn Musikskolen Vejle
Violin Gauerslund (Fælleshåbsskolen)
  Kirstine Seligmanns Skole
  Musikskolen Vejle
Værksted - 2.-3. klasse Andkær (Fælleshåbsskolen)
  Bredagerskolen
  Musikhuset i Egtved - Musikskolen
  Englystskolen
  Give skole (Firkløverskolen)
  Gårslev Skole
  Hældagerskolen
  Kirkebakkeskolen
  Kirstine Seligmanns Skole
  Mølholm Skole
  Petersmindeskolen
  Sct. Norberts Skole
  Skibet Skole
  Thyregod Skole
  Vinding Skole
UNDERVISNINGSTILBUD SKOLEÅRET 20/21
SKOLE UNDERVISNINGSTILBUD
Andkær (Fælleshåbsskolen) Værksted - 2.-3. klasse Andkær 1. og 2. klasse
Bredagerskolen Bands
  Begynder Guitar - 3.-4. klasse
  Begynder Klaver - 3.-4. klasse
  El-guitar
  Guitar
  Klaver
  Saxofon
  Trommesæt
  Tværfløjte
  Ukulele
  Værksted - 2.-3. klasse
Elkjærskolen Guitar
  Klaver
Englystskolen Begynder Klaver - 3.-4. klasse
  Blokfløjte
  Forskole (0. og 1. klasse)
  Guitar
  Klaver
  Minimus - 3-5 år Børkop
  Saxofon
  Trompet
  Tværfløjte
  Værksted - 2.-3. klasse
Gauerslund (Fælleshåbsskolen) Blokfløjte
  El-guitar
  Guitar
  Klaver
  Sang
  Trommesæt
  Violin
Give skole (Firkløverskolen) El-guitar
  Forskole (0. og 1. klasse)
  Guitar
  Klaver
  Marimba
  Minimus - 3-5 år 
  Sammenspil, 4.-5. klasse
  Sang
  Trommesæt
  Værksted - 2.-3. klasse
Gårslev Skole Værksted - 2.-3. klasse 
Hedegård Friskole Begynder Klaver - 3.-4. klasse
  Forskole (0. og 1. klasse)
  Klaver
  Trommesæt
Hældagerskolen Forskole (0. og 1. klasse)
  Guitar
  Klaver
  Værksted - 2.-3. klasse  
Kirkebakkeskolen Forskole (0. og 1. klasse)
  Guitar
  Klaver
  Værksted - 2.-3. klasse 
Kirstine Seligmanns Skole Forskole (0. og 1. klasse)
  Violin
  Værksted - 2.-3. klasse
Kollerup Skole Guitar
  Klaver
Musikhuset i Egtved - Musikskolen Begynder Guitar - 3.-4. klasse
  El-bas
  Guitar
  Klaver
  Sang
  Trommesæt
  Tværfløjte
  Værksted - 2.-3. klasse 
Musikskolen Vejle Babyrytmik (0-1 år) 
  Begynder Baryton horn
  Begynder Klaver - 3.-4. klasse
  Begynder Violin - 3.-4. klasse
  Cello
  El-bas
  El-guitar
  Fagot
  Filmmusik 
  Guitar
  Guitar Safari 5-25 år
  Kirkeorgel, Mølholm Kirke
  Klarinet
  Klaver
  Klaver-LAB 
  Komposition
  Kor Musikskolens KOR - 1
  Marimba
  Minimus - 3-5 år Vejle (2)
  Musikdramatik
  Obo
  Sang
  Saxofon
  Slagtøj
  Småbørnsrytmik (1-3 år) 
  Trommesæt
  Trompet
  Tværfløjte
  Tværfløjte efter Suzuki-metoden m. forælder
  Valdhorn
  Violin
Mølholm Skole Forskole (0. og 1. klasse)
  Guitar
  Værksted - 2.-3. klasse 
Petersmindeskolen Begynder Blokfløjte - op til 4. klasse
  Blokfløjte
  Forskole (0. og 1. klasse) 
  Værksted - 2.-3. klasse 
Sct. Norberts Skole Værksted - 2.-3. klasse 
Skibet Skole Begynder Guitar - 3.-4. klasse
  Forskole (0. og 1. klasse) 
  Guitar
  Værksted - 2.-3. klasse 
Thyregod Skole Forskole (0. og 1. klasse) 
  Guitar
  Klarinet
  Klaver
  Sammenspil, 4.-5. klasse
  Saxofon
  Trommesæt
  Tværfløjte
  Værksted - 2.-3. klasse 
Vinding Skole Forskole (0. og 1. klasse) 
  Værksted - 2.-3. klasse 
Øster Nykirke Skole Klaver
Øster Starup Skole Klaver